Bez lásky je človek ako mŕtvola na dovolenke... 
(Erich Maria Remarque)

By Enricke

 
 

Reklama