Bez lásky je človek ako mŕtvola na dovolenke... 
(Erich Maria Remarque)

Leden 2011