Bez lásky je človek ako mŕtvola na dovolenke... 
(Erich Maria Remarque)

Únor 2010